EdQu (Webbaserad matematik)

Gå in på följande länk: EdQu

Detta är ett webbaserat matematikmaterial som vi ska prova!

Lösenordet för samtliga är: älven6

Det som står inom  parentes är ert användarnamn (viktigt med stor bokstav ni som har det först)

Agnes KW (agneskw)
Beada Jämsä (beadaj)
Emmy Erlandsson (Emmyerlandsson)
Felicia Lindqvist (Felicialindqvist)
Filippa Malmström (filippam)
Henrik Borén (Henrikboren)
Isak Ekholm (isakekholm)
Jimmy Baudin (Jimmybaudin)
Olivia Eman (Oliviaeman)
Olivia WG (Oliviawg)
Thomas Marklund (Thomasmarklund)
Tilde Godmo (tildegodmo)

Eldorado 6A

 

forts: Kapitel 2

Primtal och sammansatta tal

Film: Vad är ett primtal?

Tillsammans: 1-10,

Delbarhetsregler

Tillsammans: 13, 15, 17

Eget arbete: Välj blå- eller rödnivå (s. 55-56)

Räknemetoder * och /

Algoritmer för multiplikation och division.

Ställ upp och räkna ut: 27, 28, (30, 31, 32)

34, 35, 36

Division:

Lös med kort division 38, 39, 40

Kortdivision (heltal, ental i nämnare)

Division med stora tal

Blandade uppgifter:

71, 73, 76, 78, 80, 82

Välj Blå eller röd!

Negativa tal (s 76)

126, 127, 128, 132, 134

Kapitel 3

Kombinatorik (s 97)

33, 35, 37, 38
FILM: KOMBINATORIK

Välj blå eller röd.

 

Kapitel 4

Bråk och procent

 

Naturvetenskapens historia

Naturvetenskapens historia

Syfte: Lära känna några vetenskapspersoner och vad de har uppfunnit/kommit på för något.

Utförande: Ni skall ta reda på fakta om tre olika vetenskapspersoner. De skall vara från olika århundraden:

 • En skall vara från 1500- eller 1600-talet.
 • En skall vara från 1700- eller 1800-talet.
 • En skall vara från 1900- eller 2000-talet.

  Följande skall vara med i arbetet;

  1. När och var vetenskapspersonen är född och död

  2. Lite om vetenskapspersonen liv.

  3. Vad hen har forskat om. Vad är hen mest ”känd” för?

  4. Hur tycker du hens uppfinning/vad hen kommit på har påverkat vårt samhälle/vårt sätt att leva?

  •  Detta ska nedtecknas i form av en faktatext och redovisas för övriga med hjälp av powerpoint/keynote.
  • Ni ska även göra en kahoot/frågesport som hänger ihop med er presentation.