Om Erik Sundling

Lärare Ma/No/Tk

Problemlösning

Vi kommer att jobba enligt EPA-modellen:
Enskilt
Par
Alla

Ni tilldelas ett problem som ni läser och börjar fundera kring Enskilt.
Därefter tillsammans i Par
Vi redovisar och går igenom problemet och utbyter tankar och lösningar tillsammans Alla

Förmågor
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Strategier vid problemlösning

Brev till Carl von Linné

Arbetsuppgift Växter

Du ska nu låtsas att du är en av Carl von Linnés upptäcktsresande på 1700-talet. Du har fått i uppgift att hitta en sällsynt växt i Indonesiens regnskog som kan rädda världen från en dödlig sjukdom.

Du har just hittat denna växt och skriver och ritar hem till, Linné i Uppsala, Sverige hur växten ser ut.

1. Fundera på följande frågor och skriv stödord i NO-häftet så att du kommer ihåg:

Pistiller, hur många? färg, form, på stjälk, på kronblad, doft/lukt var växer den? höjd blad, långa, spetsiga, tjocka, hjärtformade, håriga, släta mm

Hur sprids fröna? Bildar den bär/frukt?

Beskriv dess färg, form lukt o smak. vilka djur tycker om den, varför? vilka djur tycker inte om den, varför?

Hur hittade du den?

Vilket ämne i den gör den till en bra medicin mot den dödliga sjukdomen? Hur får man ut det ämnet ur växten/frukten?

2. Skriv brevet till Linné på ett separat papper. Tänk på att formulera dina meningar ung. som en vetenskapsman/kvinna kan ha gjort på 1700-talet.

3. Rita denna växt på ett ritpapper så tydligt du kan så att Linné förstår vilken viktig upptäckt du gjort.

Lycka till!