EdQu (Webbaserad matematik)

Gå in på följande länk: EdQu

Detta är ett webbaserat matematikmaterial som vi ska prova!

Lösenordet för samtliga är: älven6

Det som står inom  parentes är ert användarnamn (viktigt med stor bokstav ni som har det först)

Agnes KW (agneskw)
Beada Jämsä (beadaj)
Emmy Erlandsson (Emmyerlandsson)
Felicia Lindqvist (Felicialindqvist)
Filippa Malmström (filippam)
Henrik Borén (Henrikboren)
Isak Ekholm (isakekholm)
Jimmy Baudin (Jimmybaudin)
Olivia Eman (Oliviaeman)
Olivia WG (Oliviawg)
Thomas Marklund (Thomasmarklund)
Tilde Godmo (tildegodmo)

Eldorado 6A

 

forts: Kapitel 2

Primtal och sammansatta tal

Film: Vad är ett primtal?

Tillsammans: 1-10,

Delbarhetsregler

Tillsammans: 13, 15, 17

Eget arbete: Välj blå- eller rödnivå (s. 55-56)

Räknemetoder * och /

Algoritmer för multiplikation och division.

Ställ upp och räkna ut: 27, 28, (30, 31, 32)

34, 35, 36

Division:

Lös med kort division 38, 39, 40

Kortdivision (heltal, ental i nämnare)

Division med stora tal

Blandade uppgifter:

71, 73, 76, 78, 80, 82

Välj Blå eller röd!

Negativa tal (s 76)

126, 127, 128, 132, 134

Kapitel 3

Kombinatorik (s 97)

33, 35, 37, 38
FILM: KOMBINATORIK

Välj blå eller röd.

 

Kapitel 4

Bråk och procent

 

Naturvetenskapens historia

Naturvetenskapens historia

Syfte: Lära känna några vetenskapspersoner och vad de har uppfunnit/kommit på för något.

Utförande: Ni skall ta reda på fakta om tre olika vetenskapspersoner. De skall vara från olika århundraden:

 • En skall vara från 1500- eller 1600-talet.
 • En skall vara från 1700- eller 1800-talet.
 • En skall vara från 1900- eller 2000-talet.

  Följande skall vara med i arbetet;

  1. När och var vetenskapspersonen är född och död

  2. Lite om vetenskapspersonen liv.

  3. Vad hen har forskat om. Vad är hen mest ”känd” för?

  4. Hur tycker du hens uppfinning/vad hen kommit på har påverkat vårt samhälle/vårt sätt att leva?

  •  Detta ska nedtecknas i form av en faktatext och redovisas för övriga med hjälp av powerpoint/keynote.
  • Ni ska även göra en kahoot/frågesport som hänger ihop med er presentation.

Bokrecensioner

Igår recenserade vi boken ”God natt Mr Tom”

 

Godnatt Mister Tom

Författare: Michelle Magorian

Översättare: Meta Ottosson

Antal sidor: 376

Utgiven: 1981

Det är inte alltid självklart att få mat på bordet eller kläder så du inte fryser. Till och med att inte bli älskad av sin egen mamma. I denna bok får du följa med en pojke som heter Willie som har det tufft under sin uppväxt under andra världskriget i England.

Willie blir evakuerad från sitt hem i London och kommer till landsbyggden, i en liten by som heter Little Weirwold till en man som heter Tom. En man som bor ensam i ett litet hus vid en kyrka. I huset växer dom som personer tillsammans och blir gladare, lyckligare och självsäkrare. Men en dag så får dom ett brev från Willies mamma att han ska komma hem för att hon är sjuk. Många dagar går och Tom har inte fått ett ända brev från Wille och Willie hade lovat att skicka ett. Tom blir orolig och åker till London för att leta efter Willie. Vad kan ha hänt honom?

Willie är huvudpersonen i den här boken. Han är en mager liten pojke med blont hår och har fått lära sig att man inte ska bli hörd och t.ex att man inte ska rita eller måla fast han har det som ett stort intresse. Under sin resa fick han lära sig det han borde ha lärt sig om han bara hade haft en bättre uppväxt. Men i byn fick han lära sig ett och annant och fick dessutom många vänner som t.ex Zach, tvillingarna och George.

Boken är en roman om vardagslivet som inte alltid är så lätt som man kan tro.

Boken är inte så lik någon annan bok vi har läst så vi kan inte rikitgt jämföra med någon annan bok. Boken passar för 12- uppåt.

Boken var helt okej i början men i mitten blev den verkligen spännande och man ville bara fortsätta läsa. Men sen mot slutet känndes det bara som att den var ut dragen för att boken skulle vara längre.

Emmy & Olivia E Vi ger boken 4/5 stjärnor.

 

Problemlösning

Vi kommer att jobba enligt EPA-modellen:
Enskilt
Par
Alla

Ni tilldelas ett problem som ni läser och börjar fundera kring Enskilt.
Därefter tillsammans i Par
Vi redovisar och går igenom problemet och utbyter tankar och lösningar tillsammans Alla

Förmågor
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Strategier vid problemlösning