EdQu (Webbaserad matematik)

Gå in på följande länk: EdQu

Detta är ett webbaserat matematikmaterial som vi ska prova!

Lösenordet för samtliga är: älven6

Det som står inom  parentes är ert användarnamn (viktigt med stor bokstav ni som har det först)

Agnes KW (agneskw)
Beada Jämsä (beadaj)
Emmy Erlandsson (Emmyerlandsson)
Felicia Lindqvist (Felicialindqvist)
Filippa Malmström (filippam)
Henrik Borén (Henrikboren)
Isak Ekholm (isakekholm)
Jimmy Baudin (Jimmybaudin)
Olivia Eman (Oliviaeman)
Olivia WG (Oliviawg)
Thomas Marklund (Thomasmarklund)
Tilde Godmo (tildegodmo)

Eldorado 6A

 

forts: Kapitel 2

Primtal och sammansatta tal

Film: Vad är ett primtal?

Tillsammans: 1-10,

Delbarhetsregler

Tillsammans: 13, 15, 17

Eget arbete: Välj blå- eller rödnivå (s. 55-56)

Räknemetoder * och /

Algoritmer för multiplikation och division.

Ställ upp och räkna ut: 27, 28, (30, 31, 32)

34, 35, 36

Division:

Lös med kort division 38, 39, 40

Kortdivision (heltal, ental i nämnare)

Division med stora tal

Blandade uppgifter:

71, 73, 76, 78, 80, 82

Välj Blå eller röd!

Negativa tal (s 76)

126, 127, 128, 132, 134

Kapitel 3

Kombinatorik (s 97)

33, 35, 37, 38
FILM: KOMBINATORIK

Välj blå eller röd.

 

Kapitel 4

Bråk och procent

 

Problemlösning

Vi kommer att jobba enligt EPA-modellen:
Enskilt
Par
Alla

Ni tilldelas ett problem som ni läser och börjar fundera kring Enskilt.
Därefter tillsammans i Par
Vi redovisar och går igenom problemet och utbyter tankar och lösningar tillsammans Alla

Förmågor
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Strategier vid problemlösning