Problemlösning

Vi kommer att jobba enligt EPA-modellen:
Enskilt
Par
Alla

Ni tilldelas ett problem som ni läser och börjar fundera kring Enskilt.
Därefter tillsammans i Par
Vi redovisar och går igenom problemet och utbyter tankar och lösningar tillsammans Alla

Förmågor
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Strategier vid problemlösning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *