Eldorado 6A

 

forts: Kapitel 2

Primtal och sammansatta tal

Film: Vad är ett primtal?

Tillsammans: 1-10,

Delbarhetsregler

Tillsammans: 13, 15, 17

Eget arbete: Välj blå- eller rödnivå (s. 55-56)

Räknemetoder * och /

Algoritmer för multiplikation och division.

Ställ upp och räkna ut: 27, 28, (30, 31, 32)

34, 35, 36

Division:

Lös med kort division 38, 39, 40

Kortdivision (heltal, ental i nämnare)

Division med stora tal

Blandade uppgifter:

71, 73, 76, 78, 80, 82

Välj Blå eller röd!

Negativa tal (s 76)

126, 127, 128, 132, 134

Kapitel 3

Kombinatorik (s 97)

33, 35, 37, 38
FILM: KOMBINATORIK

Välj blå eller röd.

 

Kapitel 4

Bråk och procent